Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej prowadzi kolejne w tym roku odkrzaczanie poboczy przy gminnych drogach na terenie Gminy Rudna.

Obecne prace prowadzone są w sołectwach Wysokie, między Bytkowem a Rudną, przy gminnej drodze od Nieszczyc do Chełma oraz w Rudnej od cmentarza komunalnego przy ul. 1 maja do wiaduktu kolejowego w Bytkowie. Planowane są jeszcze odkrzaczania przy gminnej drodze Górzyn – Ciechłowice oraz odcinka drogi w miejscowości Toszowice.

Usuwanie narosłych krzewów na poboczach gminnych dróg wykonywane jest na bieżąco zgodnie z przygotowanym planem oraz zgłaszanymi podczas zebrań sołeckich wnioskami mieszkańców.