Zielona drużyna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gminie Rudna kontynuuje wiosenne odkrzaczanie poboczy przy gminnych drogach.

Akcja prowadzona jest na bieżąco, zgodnie z przygotowanym planem oraz zgłaszanymi podczas zebrań sołeckich wnioskami mieszkańców.

W marcu odkrzaczanie poboczy gminnych dróg, w tym dojazdów do pól, wykonano w Rynarcicach, Wądrożu, Mlecznie, Miłogoszczy, Gwizdanowie, Rudnej, Brodowie, Chełmie i Radoszycach.

Przypomnijmy, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przejął utrzymanie czystości oraz prowadzenie prac porządkowych w Rudnej i Chobieni. ZGKiM zajmuje  się także utrzymaniem czystości na wszystkich przystankach na terenie całej gminy oraz odkrzaczaniem poboczy przy gminnych drogach.