Woda w Odrze nie jest zanieczyszczona. Nie ma śniętych ryb ani innych oznak skażenia.

W kwietniu w zbiorniku w Czernicy, który łączy się z Odrą oraz w fosie miejskiej Wrocławia zaobserwowano śnięte ryby. Mieszkańcy miejscowości leżących nad Odrą od tamtej pory systematycznie obserwowali rzekę obawiając się powtórki tragedii z ubiegłego roku.

8 maja br. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy przeprowadzili rozpoznanie zanieczyszczenia połączone z poborem przez pracownika CLB GIOŚ oddział we Wrocławiu prób wody powierzchniowej rzeki Odry w 2 miejscach: w Głogowie przy osiedlu Widziszów i na wysokości Mostu Tolerancji. Zmierzone parametry nie odbiegają od typowych dla Odry o aktualnej porze roku.

Inspektorzy po zbadaniu wody powierzchniowej na odcinku rzeki przy osiedlu Widziszów w Głogowie nie stwierdzili obecności śniętych ryb. Woda była bezbarwna, przezroczysta, bez zapachu. Na powierzchni wody nie stwierdzono wystąpienia piany. Stan wody był średni. Zmierzone parametry wody jak i oględziny organoleptyczne wody nie wykazały wystąpienia zanieczyszczenia. Nie odnotowano miejscowych zmian barwy wody, chemicznego zapachu ani innych śladów mogących świadczyć o zanieczyszczeniach rzeki.

W punkcie poboru wody na wysokości Mostu Tolerancji w Głogowie nie stwierdzono wystąpienia śniętych ryb. Na powierzchni wody nie zaobserwowano piany płynacej z nurtem. Pobrana woda była bezbarwna, przezroczysta, bez zapachu świadczącego o jej zanieczyszczeniu.

Sekcja ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej Urzędu Gminy Rudna prosi o przekazywanie informacji o wszelkich zaobserwowanych śniętych rybach, innych zwierzętach lub zanieczyszczeniu rzeki w obrębie odcinka Odry, który przepływa przez teren naszej gminy.

Informację można przekazać osobiście w tut. Urzędzie w pokoju numer 11 w Sekcji ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej lub telefonicznie pod numerem 76-74-92-135.