Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na udzielanie bezpłatnych świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2024 r.

Formularz oferty

Wzór umowy

Informacja o wyborze

 

 

 

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu weekendowej podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2024 r.

Formularz oferty

Wzór umowy

Informacja o wyborze

 

 

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu kardiologii, diabetologii, otolaryngologii, fizjoterapii ambulatoryjnej, ginekologii-położniczej, neurologii, endokrynologii oraz podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2024 r.

Formularz oferty

Wzór umowy

Informacja o wyborze

 

 

 

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na udzielanie bezpłatnych świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2024 r.

Formularz oferty

Wzór umowy

Unieważnienie konkursu

 

 

 

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu weekendowej podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2024 r.

Formularz oferty

Wzór umowy

Unieważnienie konkursu

 

 

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu kardiologii, diabetologii, otolaryngologii, fizjoterapii ambulatoryjnej, ginekologii-położniczej, neurologii, endokrynologii oraz podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2024 r.

Formularz oferty

Wzór umowy

Unieważnienie konkursu

 

 

WÓJT GMINY RUDNA 59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 15, woj. dolnośląskie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 

 

WÓJT GMINY RUDNA 59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 15, woj. dolnośląskie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanej, położonej w miejscowości Mleczno

 

 

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobieni

Wyniki

 

 

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Przedszkola Gminnego w Rudnej

Wyniki

 

 

Ogłoszenie konkursu na dyrektora Przedszkola Gminnego w Chobieni

Wyniki

 

 

ZARZĄDZENIE NR 200/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Chobienia, na warunkach określonych w załączniku do zarządzenia.

 

 

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na udzielanie bezpłatnych świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2023 r.

Wzór oferty

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

 

 

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu weekendowej podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2023 r.

Wzór oferty

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

 

 

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu kardiologii, diabetologii, otolaryngologii, fizjoterapii ambulatoryjnej, ginekologii położniczej, neurologii, endokrynologii oraz podstawowej opie ki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2023 r.

Wzór oferty

Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty

 

 

Wój Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na udzielanie bezpłatnych świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej dla mieszkanców Gminy Rudna w 2023 r.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wyniki konkursu

 

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu weekendowej podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2023 r.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wyniki konkursu

 

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu kardiologii, diabetologii, otolaryngologii, fizjoterapii ambulatoryjnej, ginekologii-położniczej, neurologii, endokrynologii oraz podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2023 r.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wyniki konkursu

 

WÓJT GMINY RUDNA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej

Zmiana treści ogłoszenia konkursu – SP Rudna

Wyniki naboru SP Rudna

 

WÓJT GMINY RUDNA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

Zmiana treści ogłoszenia konkursu – SP Chobienia

Wyniki naboru SP Chobienia

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie, zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego