WÓJT GMINY RUDNA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej

Zmiana treści ogłoszenia konkursu – SP Rudna

Wyniki naboru SP Rudna

 

WÓJT GMINY RUDNA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

Zmiana treści ogłoszenia konkursu – SP Chobienia

Wyniki naboru SP Chobienia

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie,zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego