Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu weekendowej podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2023 r.

Wzór oferty

Wzór umowy

 

 

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu kardiologii, diabetologii, otolaryngologii, fizjoterapii ambulatoryjnej, ginekologii położniczej, neurologii, endokrynologii oraz podstawowej opie ki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2023 r.

Wzór oferty

Wzór umowy

 

 

Wój Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na udzielanie bezpłatnych świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i nieobrazowej dla mieszkanców Gminy Rudna w 2023 r.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wyniki konkursu

 

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu weekendowej podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2023 r.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wyniki konkursu

 

Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu kardiologii, diabetologii, otolaryngologii, fizjoterapii ambulatoryjnej, ginekologii-położniczej, neurologii, endokrynologii oraz podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Rudna w 2023 r.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wyniki konkursu

 

WÓJT GMINY RUDNA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej

Zmiana treści ogłoszenia konkursu – SP Rudna

Wyniki naboru SP Rudna

 

WÓJT GMINY RUDNA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

Zmiana treści ogłoszenia konkursu – SP Chobienia

Wyniki naboru SP Chobienia

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie, zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego