Wszystkie śmieci są nasze! To hasło tegorocznej 29. ogólnopolskiej akcji sprzątania świata.

W naszej gminie w akcji biorą udział gminny żłobek, przedszkola w Chobieni i Rudnej, Centrum Kultury Gminy Rudna, szkoły podstawowe w Chobieni i Rudnej oraz młodzież ze szkoły ponadpodstawowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej.

Celem akcji jest zachęcanie do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska, budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Rudna oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Działania wsparła Gmina Rudna, przekazując uczestnikom akcji worki na odpady oraz rękawice ochronne. Śmieci zbierano m.in. na terenie skateparku, parku, miasteczka rowerowego czy przedszkola w Rudnej, a także wokół chobieńskiego zamku, na terenach przedszkolnych placów zabaw, parku w Chobieni oraz na terenach przylegających do świetlic w sołectwach. Uczniowie szkoły w Rudnej, którzy we wrześniu byli na zielonej szkole, włączą się w akcję na początku października, podobnie jak część pracowników Centrum Kultury Gminy Rudna.

Z informacji przekazanych przez placówki wynika, że w tym roku zebranych śmieci jest mniej niż w poprzednich latach. Załadunkiem i transportem odpadów zebranych z terenów naszej gminy zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej.