Specjalne opaski bezpieczeństwa dla seniorów umożliwiające szybki kontakt z centrum telemedycznym w razie pogorszenia zdrowia, zakupi Gmina Rudna. Na ten cel otrzymaliśmy 41 008,60 zł dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Gminny program Opaski Bezpieczeństwa dla Seniorów będziemy realizować w ramach Rządowego Programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok razem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Jest to możliwe dzięki dostępowi do tak zwanej opieki na odległość.

Jak działa opaska bezpieczeństwa?

Opaska bezpieczeństwa noszona jest na ręku jak zegarek. W razie nagłego pogorszenia zdrowia lub trudnej sytuacji pomaga wezwać pomoc. Wystarczy nacisnąć guzik alarmowy. Opaska wyposażona jest w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Dla kogo program?

Program skierowany jest do osób powyżej 65 – go roku życia, które ze względu na stan zdrowia mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem. Szczególnie dotyczy on seniorów mieszkających samotnie lub pozbawionych możliwości codziennej opieki ze strony najbliższych.

W ramach przyznanych funduszy przewiduje się zakup około 50 sztuk opasek bezpieczeństwa. O przyznaniu usługi teleopieki będzie decydował stan zdrowia i sytuacja rodzinna seniora.

Jak skorzystać z programu?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej – pl. Zwycięstwa 5, pokój nr 3 lub telefonicznie 76 847 90 28.

Program jest dla seniorów bezpłatny i będzie realizowany w naszej gminie po raz pierwszy.