Gmina Rudna zawarła umowy dotyczące zapewnienia opieki w schronisku, opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt oraz przekazania do utylizacji martwych zwierząt.

Wyłapane bezdomne zwierzęta znajdujące się na terenie Gminy Rudna będą przewożone do tymczasowego miejsca opieki w Przemkowie, a następnie do schroniska dla zwierząt w Miedarach. Gmina zawarła w tym zakresie umowy ze Zbigniewem Wirkusem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą HOTEL DLA PSÓW I AGROTURYSTYKI Zbigniew Wirkus oraz ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Miedarach.

Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi lub poszkodowanymi w wypadkach drogowych na terenie gminy Rudna w 2023 roku będzie sprawował lekarz weterynarii Krzysztof Żurawicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny i DDD Krzysztof Żurawicz, ul. Kominka 2, 59-100 Polkowice.

Ponadto została zawarła umowa dotycząca zbierania, transportu i przekazania do utylizacji zwłok bezdomnych i dziki zwierząt z terenu gminy Rudna. Za realizację tego zadania będzie odpowiadał Alfred Mały prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DDD ALFRED MAŁY, Brenno Ostrów, ul. Konwaliowa 37, 64-150 Wijewo.

Przypominamy, że za utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych odpowiada zarządca tych dróg, dlatego usuwanie padłych zwierząt z dróg gminnych należy do Gminy Rudna.

Kwestią bezdomnych zwierząt, znajdujących się na terenie gminy Rudna, zajmują się pracownicy Urzędu Gminy Rudna, Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa. Zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 . Tel. 76 74 92 132.

Po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy (weekendy i święta) ww. zdarzenia należy zgłaszać Dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Lubinie pod nr tel. 47 874 32 22.