Nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin, korzystanie z niesprawnego sprzętu stanowi zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska. Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca rolników do udziału w szkoleniu w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz poddania badaniom technicznym opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Stosowanie środków ochrony roślin związane jest z możliwością wystąpienia zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Dlatego też ośrodki doradztwa rolniczego sukcesywnie prowadzą dla rolników szkolenia podnoszące kwalifikacje. W czasie pandemii szkolenia zostały wstrzymane. W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej przywrócony zostanie obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania tych środków przez producentów rolnych. Na uzupełnienie kwalifikacji i przeprowadzenie badań sprzętu rolnik będzie miał 30 dni, od momentu zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego, co może nastąpić niebawem.

Szkolenie w zakresie ochrony roślin przeprowadza Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubinie. Najbliższe terminy to 22 marca i 12 kwietnia. Rolnicy powinni kontaktować się z ODR w Lubinie, tel. 76 844 74 07 – mówi Emilia Lis Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa UG Rudna. – Badania opryskiwaczy należy przeprowadzić w firmie posiadającej uprawniania w tym zakresie – dodaje urzędniczka.

Kara grzywny grozi rolnikowi, który stosował będzie środki ochrony roślin niesprawnym sprzętem lub bez aktualnych badań technicznych.