400 tysięcy złotych dotacji z budżetu państwa otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Gwizdanowie. Dzięki temu do strażaków trafi całkiem nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Jednostka z Gwizdanowa została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych na 2022 rok. Dotacja budżetowa będzie pochodziła ze środków KSRG i MSWiA. Promesę na zakup nowego samochodu, w imieniu strażaków z Gwizdanowa odebrał Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

– Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego jako gmina postanowiliśmy współfinansować zakup nowego pojazdu, aby nasi strażacy mogli dysponować jak najnowocześniejszym sprzętem – mówi Adrian Wołkowski.

Dotacja budżetowa opiewa na kwotę 400 tys. złotych. Pozostałe koszty zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego zostaną pokryte ze środków własnych jednostki i środków Gminy Rudna.