Zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 roku jak również możliwość nawet pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego to założenia  najnowszej Tarczy antykryzysowej 9.0. Wnioski można składać do 30 czerwca.

– Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Warto się pospieszyć, bo czasu zostało niewiele – przypomina Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień – dodaje.

Kto może wnioskować o zwolnienie w ramach Tarczy 9.0?

O wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. To ponad 60 branż, w tym te, które już wcześniej otrzymały pomoc w ramach poprzedniej tarczy oraz kilkanaście kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

O wsparcie w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej mogą starać się przedsiębiorcy, którzy zgłoszeni byli w ZUS, jako płatnicy składek przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu. Przedsiębiorcy mogą uzyskać (w zależności od branży) zwolnienie ze składek za odpowiednio za grudzień 2020 i styczeń 2021 r., za luty 2021 r., za marzec i kwiecień 2021 r.- lub za sam kwiecień2021 r., jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki określone w przepisach prawa.

Zwolnienie ze składek oznacza, że choć przedsiębiorca nie opłacił tych składek do ZUS, to są one zapisane na jego koncie i koncie ubezpieczonych, czyli tak jakby były opłacone. Zatem nie ma żadnych negatywnych konsekwencji w postaci niższego przyszłego świadczenia za ten okres ani dla biznesmena, ani dla osoby u niego zatrudnionej.

Postojowe do pięciu wypłat

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe od jednego do maksymalnie pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

40 proc. spadek przychodu

Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu, o co najmniej 40 proc. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r. Nowością jest tu możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii.

Zwolnienie ze składek na Dolnym Śląsku

  • Od początku pandemii dolnośląscy przedsiębiorcy złożyli 406 415 wniosków o zwolnienie z opłacania składek ZUS na kwotę 969 535 139.
  • W tym: przedsiębiorcy podlegający pod legnicki oddział ZUS: ilość wniosków: 74 455 na kwotę: 172 937 048
  • Przedsiębiorcy podlegający pod wałbrzyski oddział ZUS: ilość wniosków: 121 122, na kwotę: 272 840 186
  • Przedsiębiorcy podlegający pod wrocławski oddział ZUS: ilość wniosków: 210 736, na kwotę: 523 757 905

Postojowe na Dolnym Śląsku

  • Od początku pandemii Dolnoślązacy wysłali do ZUS 255 605 wniosków o wypłatę postojowego na kwotę 423 337 220.
  • W tym: przedsiębiorcy podlegający pod legnicki oddział ZUS: ilość wniosków: 44 680, na kwotę: 74 724 923
  • Przedsiębiorcy podlegający pod wałbrzyski oddział ZUS: ilość wniosków: 75 024, kwotę: 125 701 817 na
  • Przedsiębiorcy podlegający pod wrocławski oddział ZUS: ilość wniosków: 135 901, na kwotę: 222 910 480

Tymczasem w całej Polsce ZUS przyjął łącznie (w ramach wszystkich kolejnych odsłon Tarczy) ponad 8 mln wniosków, udzielając wsparcia na kwotę około 36,6 mld zł, w tym: świadczenia postojowe oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek.