W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty na realizację zadań publicznych.. Dotyczyły one wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz turystyki i krajoznawstwa.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zdecydowano o wyborze oferty Gminnego Klubu Żeglarskiego „Marina” Chobienia, który otrzymał 5.000,00 zł na zadanie publiczne „Kajakowa przygoda na Odrze” oraz oferty Fundacji Korzenie i Skrzydła, która otrzymała 12.000,00 zł na zadanie publiczne „Aktywnie i ekologicznie”.

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu (kliknij w link)