Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, wykorzystali moment, kiedy wirus na chwilę ustąpił i odbyli zaplanowane wcześniej praktyki zawodowe w Grecji. Tajniki zawodu technik agrobiznesu zgłębiali w gajach oliwnych, a architekta krajobrazu w greckich ogrodach.

Dla rudnowskiego ZSCKR było to rozpoczęcie przygody z programem “Erasmus + Młodzi eksperci na europejskim rynku pracy”.

Oprócz praktycznej nauki zawodu na plantacjach oliwnych i w przyhotelowych ogrodach uczniowie wzięli udział w dwóch wizytach studyjnych, w czasie których poznali technologię uprawy i zbioru bawełny oraz etapy produkcji oliwy z oliwek.

– Poznaliśmy nowe technologie i zobaczyliśmy zupełnie inne uprawy niż w Polsce. Oprócz rozwijania kompetencji zawodowych doskonaliliśmy swoje umiejętności językowe oraz dowiedzieliśmy się jak funkcjonują przedsiębiorstwa w Grecji – podsumowują uczniowie.

Była to także okazja do poznania kultury i historii Grecji.

– Szczególne miejsca, jakim są dla Grecji miedzy innymi Korynt i Delfy – kolebka kultury starożytnej Grecji zrobiły na nas ogromne wrażenie – wspominają uczestnicy.

Udało się znaleźć także trochę czasu na odpoczynek: plażę, basen czy zwiedzanie pobliskiego miasteczka Erateini.

Umiejętności zdobyte podczas praktyk, które odbyły się na przełomie września i października b.r. zostały potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez organizację przyjmującą.

Współpraca w ramach “Erasmus + Młodzi eksperci na europejskim rynku pracy” ma być kontynuowana także w przyszłym roku.