W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Sportu, Szkoła Podstawowa w Chobieni zgłosiła się do największego w Polsce konkursu sportowego organizowanego przez Pho3nix Active School, który odbywa się pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Pho3nix Active School to akcja sportowa, która ma na celu poruszyć dzieci z całej Polski oraz zaangażować je w inspirujące inicjatywy sportowe. Konkurs polega na zebraniu jak największej liczby kroków przez uczniów podczas tygodnia sportowych wyzwań, który trwa od 6 do 14 kwietnia 2021 roku. Dzieci zbierają kroki w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids. Trzy szkoły, które uzbierają największą liczbę kroków w trakcie trwania konkursu wygrywają sportowe opaski.

Na stronie internetowej Pho3nix Kids, a także profilu facebookowym SP w Chobieni, można śledzić wszystkie działania na bieżąco.

Zapraszamy uczniów do udziału w zabawie.