Gmina kontynuuje wykaszanie traw na poboczach, skarpach przy drogach gminnych. Prace wykonują dwie firmy: ZGKiM i APM.

Przy drogach gminnych i poboczach sukcesywnie wykaszane są trawy. Pielęgnacja zieleni ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu, poprawia także estetykę na skrzyżowaniach i drogach. Gmina zleciła prace Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz firmie APM Usługi Adam Pyrz.

Zgodnie z umową firma APM Usługi Adam Pyrz w sumie wykosi 14 0830 m kw. poboczy dróg. Natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wykosi 14 5236,5 m kw. poboczy dróg. Może to już robić gdyż gmina zainwestowała w wyposażenie zakładu w odpowiedni sprzęt.