Analiza obecnej sytuacji oraz działania, których efektem będzie systematyczne podnoszenie jakości edukacji w szkołach gminy Rudna – to zadanie powołanego przez wójta gminy Rudna Zespołu ds. Oświaty. W skład zespołu weszli dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Rudna.

– Jako organowi prowadzącemu zależy nam na jak najlepszych wynikach naszych dzieci, na umożliwieniu im właściwego rozwoju i stworzeniu jak najlepszych warunków do nauki, uprawiania sportu czy zabawy. Ostatnia kontrola przeprowadzona w naszych instytucjach oświatowych przez niezależnego audytora pokazała, że pewne zmiany w systemie zarządzania są konieczne. Stąd powołanie zespołu, który wskaże tempo i kierunek rozwoju – mówi Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna.

Choć zadnia oświatowe powinny być finansowane z budżetu państwa, subwencja nie pokrywa rzeczywistych wydatków. Samorządy muszą do oświaty dopłacać.

– Placówki edukacyjne powinny posiadać specjalistyczną bazę dydaktyczną i nowoczesny sprzęt, by dzieciom i młodzieży zapewnić właściwy start. Systematycznie je doposażamy i deklaruję, że będziemy to robić nadal – dodaje wójt.

Spotkania powołanego zespołu odbywać będą się raz w miesiącu.

– Jest to idealny moment do tego, abyśmy mogli wyrazić swoje zdanie i opinie na różne tematy, cieszę się, że wójt wyszedł z taką inicjatywą. Cieszę się, że mamy możliwość dyskusji i prawo wyboru. To bardzo ważne w tych trudnych dla placówek oświatowych czasach – mówi Elżbieta Banach, dyrektor Przedszkola Gminnego w Rudnej.