Gmina Rudna rozpoczęła podpisywanie umów dotyczących wymiany piecówGmina Rudna rozpoczęła podpisywanie umów dotyczących wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysoko emisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko-głogowskiego obszaru interwencji”.
Samorząd pozyskał na ten cel łącznie ok. 4 mln zł, co oznacza indywidualne dotacje na poziomie nawet 20 tys. zł.

W tym roku z dotacji skorzystają 82 gospodarstwa domowe.

W lipcu ruszył skierowany do mieszkańców naszej gminy konkurs grantowy na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, niespełniających norm unijnych. O dotacje ubiegać się mogli właściciele nieruchomości, którzy zdecydowali się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe. Maksymalne wsparcie wynosi nawet do 70% wartości inwestycji. Z otrzymanej dotacji na wymianę przestarzałych źródeł ciepła Gmina Rudna w tym wydatkuje 2,5 mln zł, a w 2021 roku, po kolejnym naborze wniosków, do dyspozycji wnioskujących będzie 1,5 mln zł. Środki udało się pozyskać dzięki porozumieniu podpisanemu przez gminę Rudna oraz gminy: Ścinawa, Chocianów, Prochowice oraz gminę miejską Lubin w sprawie współpracy i opracowania wspólnej dokumentacji aplikacyjnej w projekcie: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”, a następnie złożonego wspólnie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie ww. Projektu Grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Samorządy łącznie pozyskały na ten cel 16 mln zł.