„Pies pod paragrafem” to program, który obejmuje poprawę warunków życia zwierząt domowych i gospodarskich głównie na terenach dolnośląskich gmin wiejskich.

W ramach działań edukacyjnych Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami we Wrocławiu przygotowało informacje o tym jak prawidłowo sprawować opiekę nad zwierzętami oraz o możliwych konsekwencjach prawnych dla opiekunów, którzy naruszają przepisy w zakresie ochrony zwierzą.

Dodatkowo Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział we Wrocławiu zawiadamia, że wybiórczo prowadzone będą czynności kontrolne, których celem będzie sprawdzenie warunków bytowych zwierząt. 

Wykaz wytycznych