Opracowywany jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Mieszkańców zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety.

Głównym celem Planu jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców.  Ma on dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko. Jest skierowany do 35 jednostek samorządu terytorialnego!

Ma przyczyniać się do zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak:

  • zanieczyszczenie powietrza,
  • hałas,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

  • transport publiczny,
  • rowery,
  • komunikacja piesza,
  • transport elektryczny.

Głos mieszkańców!

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Rudna do czynnego udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem: https://tiny.pl/wjkdz.

Zajmie to nie więcej niż 15 minut. Ankietę można wypełnić do 23 stycznia.

Zapraszamy do udziału!