W ostatnich latach obserwujemy intensywny rozwój budownictwa na terenie gminy Rudna. Jeśli planujesz inwestycję, sprawdź koniecznie, jaki rodzaj budynku może stanąć na danej działce.

Wszystkie informacje dotyczące działek w danej miejscowości na ternie gminy Rudna można znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który dostępny jest na stronie internetowej gminy pod adresem: www.bip.rudna.pl lub na Gminnym Portalu Mapowym dostępnym pod linkiem: www.mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_rudna.
Jeżeli takiego planu nie ma, konieczne jest wystąpienie o warunki zabudowy. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, który można pobrać ze strony internetowej www.bip.rudna.pl wraz z wymaganymi załącznikami oraz opłatą skarbową należy złożyć w Urzędzie Gminy lub doręczyć za pośrednictwem poczty.
Co ważne – nie musisz być właścicielem działki, by uzyskać takie dane. Dzięki temu będziesz mógł wszystko sprawdzić jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie ziemi.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Przestrzennej i Spraw Komunalnych pod nr telefonu 76/ 749-21-24.