Radni Gminy Rudna pojęli decyzję o utrzymaniu podatków na ubiegłorocznym poziomie. Bez zmian jest stawka podatku rolnego. Utrzymano zwolnienia budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali innych niż mieszkalnych z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Mieszkańcy gminy Rudna  odprowadzą podatki w takiej samej wysokości jak w ubiegłym roku. Pomimo dużej inflacji radni Rady Gminy Rudna podjęli uchwałę o utrzymaniu stawki podatku rolnego na takim samym poziomie, jak w roku ubiegłym. Na ubiegłorocznym poziomie utrzymano zwolnienia budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali innych niż mieszkalne, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

Pierwszy termin płatności podatku to 15 marca 2023 r. a kolejne to 15 maj, 15 wrzesień oraz 15 listopad. W przypadku zobowiązania podatkowego nieprzekraczającego wysokości 100 zł, płatność podatku następuje w jednej racie, w pozostałych przepadkach podatek płacony jest w 4 ratach.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami również nie uległa zmianie i wynosi 29 zł od mieszkańca, a w przypadku właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady, które stanowią odpady komunalne, wysokość opłaty wynosi 26 zł od mieszkańca. Termin płatności opłat za gospodarowanie odpadami to 30 dzień każdego miesiąca, a w przypadku lutego, 28 dzień tego miesiąca.

Decyzje podatkowe na 2023 rok doręczone zostaną przez sołtysów.