W pięciu sołectwach w Gminie Rudna zamontowano pojemniki, do których można wrzucać plastikowe nakrętki.

O pojemniki wnioskowali mieszkańcy Gwizdanowa, Brodowa, Rynarcic, Kliszowa i Naroczyc podczas Zebrań Sołeckich.

– Mieszkańcy chcieli, aby taki pojemnik stanął, abyśmy mogli pomagać potrzebującym. Teraz zbieramy nakrętki dla Nataszki Michalskiej, a później na pewno znajdziemy fundację, której przekażemy zebrany plastik – mówi Magdalena Sołtys, sołtys Rynarcic.

Rok temu pojemniki na nakrętki postawiono na terenie szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka. Koszt tegorocznej inwestycji wyniósł 9 750,00 zł.

Do czerwonych pojemników w kształcie serca można wrzucać plastikowe nakrętki po napojach, płynach piorących, myjących, szamponach, kawie, herbacie.