Sesja rady gminyZamiast dwóch dotychczas odrębnie funkcjonujących ośrodków kultury, powstanie jedno centrum, które zajmować się będzie organizacją przedsięwzięć kulturalnych na terenie całej gminy. Radni na ostatniej sesji przyjęli uchwałę, na mocy której połączone zostają Centrum Kultury w Rudnej oraz Chobieński Ośrodek Kultury.

Nowa instytucja funkcjonować będzie pod nazwą Centrum Kultury Gminy Rudna. Pracownicy CKwR i CHOK z dniem 1 stycznia 2021 r. stają pracownikami Centrum Kultury Gminy Rudna i zachowują uprawnienia wynikające z art. 23¹ Kodeksu Pracy – co oznacza, utrzymanie dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Główna siedziba Centrum Kultury Gminy Rudna mieścić się będzie w Rudnej przy ul. Wesołej 13.

W zakresie działalności nowej instytucji znajdą się zadania realizowane wcześniej przez CHOK i CKwR, polegające na upowszechniania kultury i sztuki oraz czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki. CKGR zajmować będzie także działalnością biblioteczną oraz promocją gminy m.in. poprzez tworzenie rękodzieła artystycznego.

Połączenie ośrodków kultury ma zapewnić prowadzenie spójnej działalności kulturalnej na terenie całej gminy, koordynację działań podejmowanych w obszarze kultury i umożliwić szybszy przepływ informacji.

W najbliższych dniach powołany zostanie dyrektor nowej instytucji.