Komisariat policji w Rudnej ostrzega przed telefonami od nieznajomych czy wizytami osób podających się na przedstawicieli różnych służb. Przed świętami nasiliły się próby oszustw na tak zwanego wnuczka.

Oszuści dzwonią z prośbą o pieniądze podając się za bliską osobę z rodziny. Jeżeli ofiara nie da się nabrać, często kontaktują się po raz drugi podając się za … przedstawiciela policji czy Centralnego Biura Śledczego. I również proszą o pieniądze. Ten sam schemat powtarzany jest przez oszustów podszywających się pod przedstawiciela administracji publicznej, inkasenta czy pracownika zakładu energetycznego.

Pamiętajmy, że policja nigdy nie prosi o udział w akcjach czy przelewy pieniędzy. Policja w Rudnej apeluje o czujność i zgłaszanie wszelkich prób wyłudzeń.

Telefon alarmowy 112

Telefon do dyżurnego policji 47 87 43 222