Pomoc dla osób objętych kwarantanną domową Zapewnienie posiłków lub żywności, dowóz leków – to formy pomocy udzielane osobom objętym kwarantanną, którym rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Warunkiem uzyskania pomocy GOPS jest zgłoszenie odbywania kwarantanny do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, jeśli nie jest ona wynikiem decyzji Sandepidu.

Osoby potrzebujące pomocy proszone są o kontakt z GOPS w Rudnej pod numerami telefonów 76 847-90-26, 76 847-90-27, 76 847-90-28 lub 782-143-71 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 oraz pod numerem 782-143-718 od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00, w soboty i niedziele w godz. 10.00 do 14:00.

Prośbę o pomoc można przekazać także za pośrednictwem policjanta nadzorującego kwarantannę.

Osoby objęte kwarantanną lub izolacją mogą również korzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego udzielanego pod numerem telefonu 76 847-90-35 we wtorki w godzinach 13.00 – 17.00. Porady psychologa dostępne są również na stronie Powiatu Lubińskiego.