Dziękujemy mieszkańcom za gotowość niesienia pomocy Ukrainie. Przekazujemy podstawowe informacje związane ze zbiórkami, deklaracjami udostępnienia mieszkania czy załatwieniem formalności dla osób, które już do Polski dotarły z Ukrainy.

– Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w niesienie pomocy. Priorytetem jest dla nas prowadzenie akcji w sposób skoordynowany. Na terenie naszej gminy przebywają już pierwsze rodziny, które uciekły przed konfliktem. Jesteśmy z nimi w kontakcie i na bieżąco im pomagamy – informuje Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

  1. Zbiórka charytatywna.

Wszystkie osoby, które chcą wesprzeć mieszkańców Ukrainy mogą przekazać żywność o długim terminie spożycia, środki opatrunkowe czy środki czystości. Dary można przynosić do gminnych punktów zbiórki:

  • Rudna –CKGR, ul Ścinawska, w godzinach 10.00 – 19.00, telefon: 603 330 692
  • Chobienia – świetlica CKGR, w godzinach 10.00 – 19.00, telefon: 603 330 692
  • Urząd Gminy Rudna, pl. Zwycięstwa – w godzinach 8.00 – 15.00

Lista rzeczy, jakie można przekazywać znajduje się na rządowej stronie pomagamukrainie.gov.pl  TUTAJ 

Do akcji pomocy włączyli się druhny i druhowie z jednostek OSP w naszej gminie. W remizach prowadzona jest zbiórka pomocy żywnościowej i środków higienicznych. Jednostki zadeklarowały przekazanie Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej sprzętu, który nie jest wykorzystywany w akcjach. Osprzęt pożarniczy, który nie ma już certyfikatów na Unię Europejską pojedzie do strażaków ukraińskich. W zamian OSP otrzyma nowe certyfikowane sprzęty.

Obie szkoły podstawowe również prowadzą zbiórki. Szkoła w Chobieni współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem, a szkoła w Rudnej z Caritas Polska.

  1. Kwaterunek

Wszystkie osoby, które deklarują chęć przyjęcia u siebie uchodźców proszone są o wypełnienie formularza na rządowej stronie pomagamyukrainie.gov.pl  – TUTAJ 

Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski w ostatnich dniach przechodzą uproszczoną procedurę. Mogą  zameldować się w punkcie recepcyjnym na granicy lub zgłosić pobyt dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji – nr telefonu w Lubinie: 47 874 32 00 lub 47 874 32 22. Do zgłoszenia wystarczą dane osobowe i paszportowe oraz data wjazdu na terytorium Polski.

  1. Znajomość języka ukraińskiego lub j. rosyjskiego.

Obecnie szukamy w naszej gminie osób ze znajomością języka ukraińskiego lub rosyjskiego, które chciałyby pomóc w kontaktach z ukraińskimi rodzinami. Chętne osoby mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Rudna – referat Zarządzanie Kryzysowe, tel. 76 749 21 35 lub mailowo eolszewska@rudna.pl

  1. Komplet informacji

Wszystkie szczegółowe informacje na temat rodzaju pomocy, listy zbiórek pieniężnych czy punktów, gdzie obywatele Ukrainy mogą szukać pomocy znajdują się na uruchomionym przez rząd serwisie informacyjnym www.pomagamukrainie.gov.pl