Właściwy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży – jest głównym celem programu „Horyzont 2021 – badania i innowacje”, który realizowany będzie w gminie Rudna. Wczoraj z marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim rozmawiał na ten temat wójt Adrian Wołkowski, już dziś odbyła się konferencja dyrektorów szkół w Chobieni i Rudnej z Iwoną Mazur, dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Dzięki współpracy z Województwem Dolnośląskim gmina Rudna przystąpiła do programu UPRIGHT, który jest projektem badawczym finansowanym przez Komisję Europejską.

– Zdalne nauczanie, brak możliwości spotkania się z kolegami i koleżankami z klasy, wiele godzin spędzanych przed ekranem komputera, poczucie izolacji społecznej – to problemy, z którymi mierzą się ostatnio dzieci i młodzież. W trosce o zdrowie i komfort psychiczny najmłodszych przystępujemy do programu, który pomoże nam monitorować i reagować stan zdrowia psychicznego uczniów – mówi wójt Adrian Wołkowski. – W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest uświadomienie sobie i innym znaczenia problemu zaburzeń psychicznych szczególnie u młodzieży – dodaje szef rudnowskiego samorządu.

Nadrzędnym celem programu jest promowanie dobrostanu psychicznego oraz zapobieganie powstawaniu zaburzeń psychicznych poprzez zwiększenie odporności psychicznej młodzieży dzięki zintegrowanemu podejściu. Program obejmuje nastolatków (w wieku 12-14 lat), ich rodziny oraz nauczycieli i pracowników szkół. Promowanie dobrostanu psychicznego i zapobieganie przyszłym zaburzeniom psychicznym, emocjonalnym poprzez zwiększenie odporności psychicznej u młodych ludzi.

W programie UPRIGHT ważną rolę we wzmacnianiu dobrostanu psychicznego uczestników odgrywają rodzice oraz społeczność szkolna. Zachowanie rodziców stanowi model, który bezpośrednio wpływa na zdrowie i zachowanie dzieci. W związku z tym, program UPRIGHT angażuje w treningi także rodziców w celu rozwinięcia u nich umiejętności związanych z odpornością psychiczną oraz przekazania wiedzy dotyczącej stanu zdrowia psychicznego.

Udział w Programie UPRIGHT pozwala rozwinąć kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci, dzięki czemu są lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom okresu dorastania.

Przygotowana specjalnie platforma dla rodziców, szkoły i społeczności jest źródłem wiedzy i informacji o tym ważnym okresie w życiu dzieci oraz stwarza szanse na coraz lepsze kompetencje rodzicielskie. Ponadto zaangażowanie nauczycieli i całej społeczności szkolnej w program stwarza szanse na zbudowanie nowej kultury organizacyjnej sprzyjającej zachowaniu dobrej kondycji psychicznej całej społeczności szkolnej.

Województwo dolnośląskie jest jedynym regionem w Polsce, w którym realizowany jest innowacyjny program promocji zdrowia psychicznego UPRIGHT. Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest jednym z partnerów tego międzynarodowego projektu.