187 zlikwidowanych kopciuchów to efekt prowadzonego w ostatnich trzech latach w Gminie Rudna projektu grantowego. Celem programu była poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie liczby wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Mieszkańcy Gminy Rudna w ramach projektu mieli możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starego źródła ciepła, niespełniającego norm unijnych, na kocioł gazowy, kocioł na biomasę, pompę ciepła lub piec elektryczny.

Maksymalne wsparcie finansowe wynosiło do 70% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 20 000,00 złotych na jedno gospodarstwo domowe. Zadanie było realizowane w latach 2020-2022.

Łącznie w całej gminie wymieniono w ciągu trzech lat 187 pieców typu kopciuch na nowoczesne źródła ciepła. Mieszkańcy zamontowali 120 pieców gazowych, 40 pomp ciepła, 20 kotłów na pellet, 5 pieców elektrycznych oraz po jednym systemie hybrydowym oraz piecu na biomasę.

Środki dotacyjne na realizację tego projektu pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3  „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.