Dodatkowe pieniądze wesprą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich. Środki trafią do mieszkańców naszego regionu.

35% całej kwoty zostanie przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości. Będzie możliwe udzielenie 15 dotacji po 80 000 zł każda na założenie nowych firm.

Kolejne dofinansowanie obejmie infrastrukturę turystyczną. Niemal 350 tys. euro zostanie rozdysponowanych zarówno w ramach standardowego naboru, jak i pilotażowego projektu grantowego na kwotę 200 000 zł. Organizacje pozarządowe będą mogły starać się o 4 granty po 50 000 zł każdy na małą infrastrukturę turystyczną.

Ponadto w ramach dodatkowych środków zaplanowano wsparcie remontu 5 zabytkowych obiektów zabytków w łącznej kwocie 117 000 euro. Na jeden obiekt zaplanowano maksymalną dotację w wysokości 100 000 zł.

Ostatni obszar wsparcia to pilotażowy projekt 12 koncepcji rozwoju inteligentnych wiosek (1 koncepcja w każdej gminie członkowskiej LGD). Zaplanowano 12 grantów w kwocie 4 000 zł, na łączną kwotę 11 200 euro.

Uruchomienie dodatkowych funduszy będzie możliwe po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską projektowanych zmian w PROW 2014-2020.

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”
59-230 Prochowice, Plac Kopernika 6
tel. 76 858 45 45, 509 347 189
e-mail: biuro@lgdodra.pl