Gmina Rudna otrzymała dofinansowanie w ramach programu “Maluch+” 2021. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Na podstawie złożonego wniosku,  gmina otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania 34 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku gminnym w Rudnej. Na podstawie zawartej 1 lipca 2021 r. umowy z Wojewodą Dolnośląskim, wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 32 640,00 zł.

Rządowy program „Maluch+” 2021 ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, a także podwyższenie standardów opieki.

 

dofinansowanie Maluch+