To największe inwestycje drogowe w naszej gminie od lat. Obejmą łącznie drogi powiatowe, gminne i wojewódzkie.

Blisko 80% pieniędzy na niezbędne prace pochodzi z finansowania zewnętrznego. Ponad 23,5 mln  złotych przekazano z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na ścieżki rowerowe oraz drogi gminne i powiatowe na naszym terenie, a ponad 5 mln z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niemal 7,5 mln zł to zaangażowanie własne Gminy Rudna.

Wreszcie remont prawie 14 km dróg powiatowych

droga powiatowa w Juszowicach

Największe remonty – bo prawie 14 km – obejmą zniszczone odcinki dróg powiatowych.    14 mln 250 tysięcy złotych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, wsparte wkładem własnym Gminy Rudna, zasili przebudowę dróg powiatowych na odcinkach:

  • Juszowice – Rynarcice – 3 km
  • Stara Rudna -Wądroże – 5 km
  • Miłogoszcz –Radomiłów – 2 km

Gmina Rudna, która zabiegała o te niezbędne prace, wyłoży z własnego budżetu 1 mln 150 tys. złotych, tak by po remoncie mieszkańcy jeździli wreszcie po gładkich drogach.

– Zabiegaliśmy mocno o pozyskanie rządowych funduszy na zniszczone powiatowe drogi. Dołożymy jeszcze z budżetu Gminy Rudna kolejne środki. Oznacza to, że drogi powiatowe zostaną wreszcie wyremontowane za pieniądze rządu i Gminy Rudna. Ale jeżdżą po nich przede wszystkim nasi mieszkańcy, dlatego jestem zadowolony, że po wielu latach uda się zrobić remont najbardziej zdewastowanych odcinków – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Kolejne prace zaczną się na prawie 3,8 kilometrowym odcinku drogi powiatowej od Olszan przez Górzyn do Naroczyc, gdzie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości prawie 3 mln 887 tysięcy złotych. Gmina również wyłoży na tę inwestycję w tym roku 1 mln złotych i będzie ją realizować jako inwestor zastępczy. Inwestycja ma się zakończyć w 2023 roku.

Jako inwestor zastępczy Gmina Rudna będzie również budować chodnik w Mlecznie przy drodze powiatowej nr 1208D. W tym roku planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej.

Inwestycje w gminne drogi  

nowa droga gminna w Koźlicach

Z nowych gminnych dróg cieszą się mieszkańcy Mleczna, gdzie oddano niemal kilometrowy odcinek; Rynarcic oraz Koźlic.

W tym ostatnim sołectwie oddano w ostatnich miesiącach dwa odcinki o łącznej długości 275 metrów. W Radoszycach zakończył się remont chodników, w Rudnej rozpoczyna się budowa chodnika przy ul. Polnej, przygotowano również dokumentację projektową remontu chodników w Olszanach. Równocześnie ogłoszono przetarg na budowę chodnika w Studzionkach oraz na przygotowanie dokumentacji budowy drogi gminnej Brodów-Radomiłów.

– Przed nami nowe inwestycje drogowe. Obecnie opracowujemy między innymi dokumentację projektową na budowę drogi gminnej łączącej Miłogoszcz z Górzynem, przebudowę ronda w Rudnej, remont ul. Ścinawskiej w Rudnej, remont drogi gminnej w Olszanach oraz budowę obwodnicy w Rynarcicach. Realizacja tej ostatniej inwestycji w znacznym stopniu zależy od finansowania prac przez KGHM Polska Miedź SA – przypomina Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Przebudowa drogi wojewódzkiej w Chobieni i ścieżka rowerowa

W ramach łącznego dofinansowania z Polskiego Ładu, naszej gminie przyznano również 8 mln 417 tysięcy złotych na realizację pierwszego etapu budowy gminnych ścieżek rowerowych.

Ten pierwszy  etap jest planowany od Rudnej przez Rynarcice do Koźlic. Przed nami jeszcze przebudowa ul. Głogowskiej w Chobieni czyli 1,175 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 292. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

Władze Gminy Rudna intensywnie zabiegają o budowę i remonty dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych znajdujących się na naszym terenie. Aktywnie uczestniczą w skutecznym pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na te prace. Równocześnie samorząd wykłada z własnego budżetu znaczne środki na inwestycje drogowe.