Rząd dofinansuje remont drogi od Olszan przez Górzyn do Naroczyc oraz budowę chodnika przy ul. Polnej w Rudnej. Pieniądze trafią z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Warunkiem otrzymania dofinansowania remontu drogi jest wkład własny Gminy Rudna w wysokości ponad 2,6 mln złotych na obie inwestycje. Liczący prawie 3,8 km długości odcinek od Olszan do Naroczyc to droga zarządzana przez powiat, dlatego formalny wniosek do RFRD wraz z dokumentacją złożył powiat. Dzisiaj oficjalną informację o dofinansowaniu dla Gminy Rudna przekazał Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

– Cieszę się, że kolejny odcinek drogi przebiegającej przez Gminę Rudna zostanie wyremontowany. Rządowe dofinansowanie pozwoli na długo oczekiwane przez mieszkańców prace – powiedział minister Krzysztof Kubów.

Remont drogi powiatowej od Olszan do Naroczyc powinien się rozpocząć jeszcze w tym roku, podobnie jak w Rudnej przy budowie postulowanego przez mieszkańców chodnika przy ul. Polnej od strony ul. Witosa.

– Przed nami kolejne inwestycje. Aby mogły ruszyć prace, w przygotowaniu są wnioski o zewnętrzne źródła finansowania, w tym  głównie w ramach Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – informuje Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Dolny Śląsk trafi w 2022 roku łącznie 156,4 mln złotych.