Gmina Rudna pozyskała dotację na termomodernizację oraz instalację OZE w szkole podstawowej w Rudnej. Projekt będzie realizowany przez najbliższe dwa lata.

Pieniądze na termomodernizację szkolnych budynków w Rudnej oraz wykonanie instalacji OZE w szkole im. Jana Pawła II nasza gmina otrzymała z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Kwota dofinansowania na zaplanowane prace wynosi 5 753 635,72 zł.

– W ramach zadania planujemy osuszenie ścian piwnic i odprowadzenie wód opadowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w gruncie, docieplenie stropodachu oraz stropu na poddaszu – wylicza Renata Michalik z Referatu Inwestycji.

W dalszej kolejności zostanie wymieniona stolarka okienna oraz zewnętrzna stolarka drzwiowa. W szkole będzie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania oraz zmodernizowana instalacja ciepłej wody. Pojawi się wysokosprawna powietrzna pompa ciepła i kondensacyjny kocioł gazowy z kompletnym osprzętem, armaturą grzewczą oraz automatyką pogodową. Dzięki zamontowaniu nawiewników ciśnieniowych, w całym budynku poprawi się naturalna wentylacja, a w auli sportowej, kuchni, jadalni i na basenie będzie zamontowana wentylacja z rekuperacją. Szkoła zyska ledowe oświetlenie oraz instalację fotowoltaiczną z pełną automatyką sterującą systemem centralnego ogrzewania, wentylacji, oświetlenia i produkcji energii.

Przewidywany koszt realizacji całego projektu wynosi ponad 12 mln złotych z czego gmina otrzymała ponad 5,75 mln zł dotacji.

– W naszej gminie staramy się pozyskiwać zewnętrzne finansowanie na niezbędne inwestycje. W ostatnim czasie pozyskaliśmy między innymi 4 mln 220 tys. złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację OSiR w Chobieni, budowę budynku sportowo-rekreacyjnego w Juszowicach, budowę wodociągu Brodowice-Chełm oraz remont budynku w Brodowie z przeznaczeniem na lokale mieszkalne. Kolejne fundusze pozyskaliśmy z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze oraz 4 mln 100 tys. z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na wymianę pieców typu kopciuch. W Mlecznie trwają już roboty modernizacyjne ponad 1 km drogi, na które udało nam się pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 814 tys. złotych. Dzięki dobrej współpracy z KGHM Polska Miedź SA otrzymaliśmy 550 tys. dotacji na projekt cyfrowej i nowoczesnej szkoły. To najważniejsze przykłady skutecznego pozyskiwania przez naszą gminę zewnętrznych środków. Możemy dzięki nim realizować więcej nowych inwestycji oraz modernizować istniejące obiekty, tak aby przez kolejne lata służyły naszym mieszkańcom – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Projekt termomodernizacji szkoły w Rudnej wraz z budową instalacji OZE zaplanowano na najbliższe dwa lata.