Trzy inwestycje w gminie Rudna otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w ramach pierwszego naboru wniosków do Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych. Promesę na realizację inwestycji przekazał naszej gminie poseł Krzysztof Kubów, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

6 milionów 840 tysięcy zostanie przeznaczone na modernizację szkoły podstawowej w Chobieni. 1 milion 966 i pół tysiąca złotych zostanie skierowane na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Koźlicach, a kolejny ponad 1 milion 172 tysiące złotych na przebudowę odcinka drogi w Koźlicach wiodącej do przejazdu pod tunelem kolejowym.

Środki przekazał naszym mieszkańcom Krzysztof Kubów, poseł i Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

– To jest niemal 10 mln złotych na różne inwestycje. Mieszkańcy gminy odczują to w polepszeniu komfortu życia – podkreślił.

Pierwszy nabór w Rządowym Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych to ponad 23 mld złotych dla samorządów na 4 tysiące lokalnych inwestycji w całym kraju, takich jak przedszkola, szkoły, drogi, siłownie plenerowe czy ścieżki rowerowe. Wsparcie otrzyma 2 785 samorządów.

– Fundusz jest impulsem dla rozwoju naszej gminy. Przed nami realizacja trzech dużych inwestycji – kompleksowa modernizacja szkoły w Chobieni oraz rozbudowa sieci wod-kan i przebudowa drogi w Koźlicach. To ostatnie zadanie jest bardzo wyczekiwane przez mieszkańców Koźlic. Dzięki rządowemu wsparciu już wkrótce rozpoczniemy prace – informuje Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.