Pod względem zaplanowanych bądź zrealizowanych inwestycji i pozyskanych środków – bilans ostatnich miesięcy w gminie Rudna wypada wyjątkowo korzystnie. Fundusz Dróg Samorządowych, Tarcza Antykryzysowa dla Samorządów, Fundacja KGHM Polska Miedź, ale także programy unijne istotne wsparły budżet gminy Rudna w 2020 i 2021 roku.

– To znaczący zastrzyk środków finansowych, który mimo pandemii pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu oraz szybkiego tempa realizowanych inwestycji – mówi wójt Adrian Wołkowski.

Prawie 3,3 mln złotych z FDS przeznaczono na modernizację dróg. Kolejne 3 mln zł gmina pozyskała z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID, 585 tys. zł z Fundacji KGHM Polska Miedź, a z innych – rządowych i unijnych – funduszy i programów ponad 2,6 mln zł.

Wśród zrealizowanych inwestycji znalazły się m.in. modernizacja drogi powiatowej nr 1203D relacji Brodowice – Orsk w miejscowości Chełm, drogi powiatowej nr 1205D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1209D w kierunku Kębłowa czy drogi powiatowej nr 1211D od skrzyżowania z drogą nr 1209D w kierunku Olszan.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID niebawem w Rudnej ruszy budowa skateparku oraz nowoczesnej świetlicy wiejskiej w Juszowicach.

W ramach programu „Zdalna szkoła” kupionych zostało 17 komputerów stacjonarnych, 17 laptopów i 10 tabletów. Dzięki środkom z programu „Cyfrowa i Nowoczesna Szkoła” placówek oświatowych trafiło 21 monitorów interaktywnych, 3 komputery oraz pomoce dydaktyczne do zajęć z robotyki.

Darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź przeznaczona zostanie na budowę siłowni zewnętrznych w Chobieni i Toszowicach.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, znacząco zmniejszy koszty gminy ponoszone na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.