Zakończyły się prace remontowe chodników w Radoszycach. Dwa odcinki o długości 400 m oraz 700 m powstały w odpowiedzi na wnioski mieszkańców zgłaszane podczas sołeckich zebrań.

– Funkcjonalnie jest bardzo dobrze, dzieci już testują nowe chodniki jeżdżąc na rolkach – przyznaje Anna Płatek, sołtys Radoszyc. Radny Jan Kozak, który wziął udział w odbiorze inwestycji przypomniał, że poprzednie stare chodniki z kostki betonowej miały ponad 20 lat. Były bardzo zniszczone. – Cieszę się, że udało się ten temat załatwić – dodaje.

Zakres prac objął rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, rozbiórkę istniejącej podbudowy kamienno-piaskowej, remont skarp obłożonych płytami ażurowymi, ułożenie obrzeży betonowych i krawężników betonowych oraz wykonanie podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego. Na zakończenie ekipy budowlane wylały nawierzchnie bitumiczne i wykonały pobocza ziemne.

– To jedna z wielu inwestycji prowadzonych obecnie w gminie. W Chełmie stawiamy przy świetlicy wiatę rekreacyjną, kolejne powstaną w Wądrożu i Radomiłowie, bardzo szybko budowana jest droga w Koźlicach, lada chwila wystartują kolejne prace przy rozbudowie sieci wodociągowej i sanitarnej w Juszowicach oraz po wyłonieniu wykonawców budowa następnych chodników w Studzionkach i Rudnej – wylicza Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Na inwestycję w Radoszycach Gmina Rudna przeznaczyła ponad 534 000 zł.