„Myślę, więc nie śmiecę” to hasło tegorocznej, ogólnopolskiej akcji sprzątania świata. W jej ramach z terenu Gminy Rudna zniknęło 730 kilogramów odpadów. To znacznie mniej niż w 2020 r.

Ponad 600 osób z naszej gminy wzięło udział w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata, organizowanej we wrześniu 2021 r. W zbiórce odpadów uczestniczyli podopieczni gminnego żłobka, przedszkolaki z placówek w Chobieni i w Rudnej, uczniowie szkół podstawowych w Chobieni i w Rudnej oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, a także Centrum Kultury Gminy Rudna wraz z mieszkańcami sołectw.

– Uczestnicy akcji zebrali 730 kilogramów odpadów z terenów naszej gminy. To znacznie mniej niż w zeszłym roku, kiedy to zebrano o jedną tonę śmieci więcej. To bardzo dobry znak. Mniej odpadów oznacza, że akcja, realizowana od wielu lat, rozbudziła w naszych mieszkańcach potrzebę dbania o środowisko, które nas otacza – mówi Ewelina Bilańska z Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

Wrześniową zbiórkę wsparła Gmina Rudna, przekazując uczestnikom akcji worki na odpady oraz rękawice ochronne. Śmieci zbierano m.in. na terenie skateparku, parku, miasteczka rowerowego czy przedszkola w Rudnej, a także wokół chobieńskiego zamku, na terenie przedszkolnych placów zabaw oraz parku w Chobieni. Uczniowie z Rudnej wraz z nauczycielami sprzątali niemalże w każdym sołectwie. Natomiast uczniowie szkoły podstawowej w Chobieni uczestniczyli w akcji podczas zielonej szkoły w nadbałtyckich miejscowościach.

– W zbiórce śmieci nad morzem brało udział łącznie 144 uczniów, którzy przebywali w Pogorzelicy i 88 uczniów przebywających w Jastrzębiej Górze. Zebrane śmieci zgromadzono w miejscu wskazanym przez właścicieli obiektów wypoczynkowych, po czym zostały one wywiezione przez służby porządkowe. Dzięki temu podopieczni szkoły podstawowej w Chobieni mieli swój mały udział w ochronie wybrzeża bałtyckiego – dodaje Ewelina Bilańska.

Załadunkiem i transportem odpadów z terenów Gminy Rudna, które zostały zebrane w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2021” zajął się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej. W tym roku koszt zakupu materiałów i transportu zebranych śmieci wyniósł ok. 3 400 zł. Fundusze na ten cel przeznaczono z własnych środków Gminy Rudna oraz dotacji z budżetu Powiatu Lubińskiego w kwocie 1 500,00 zł.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, w tym dzieciom, nauczycielom, rodzicom, którzy uczestniczyli w tegorocznej ogólnopolskiej akcji sprzątania świata!