Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 15.11.2021 r. do godz. 24.00 dnia
16.11.2021 r.

Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 15.11.2021 r. i na dzień 16.11.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na
portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem: powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 15.11.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: dzierżoniowski, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, średzki, świdnicki, wałbrzyski, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, oraz m. Wrocław, m. Jelenia Góra, m. Wałbrzych.

Prognozowane na dzień 16.11.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, karkonoski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, zgorzelecki, złotoryjski oraz m. Wrocław, m. Jelenia Góra, m. Legnica.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności:

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa)
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

 • Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
 • Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
 • Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku

Wrażliwe grupy ludności:

 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów
 • dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

Działanie zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

Zalecenia dla ludności:

W miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:

 • ograniczenie korzystania z samochodów osobowych
 • ograniczenie spalania węgla w piecach
 • ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru)

Zadania, nakazy lub zakazy:

 • egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś
 • kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów
 • kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw: − mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, − węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, − węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, − biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%
 • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń)
 • zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym)
 • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych
 • zakaz sprzątania ulic na sucho

SZCZEGÓŁOWY KOMUNIKAT do pobraniaPOBIERZ