Nowa stacja uzdatniania wody powstaje już w miejscowości Koźlice. Równolegle budowana jest sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej.

Docelowo Koźlice wzbogacą się o nowy budynek stacji, zbiornik wody o pojemności 100 m³, a także zewnętrzną instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.

Równocześnie w miejscowości budowana jest sieć wodociągowa o długości blisko 600 metrów wraz z montażem 4 hydrantów nadziemnych oraz grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej o długości 452,5 m.

Na przeprowadzanie całej inwestycji Gmina Rudna otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 732 122,07 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Prace budowlane mają zakończyć się do połowy listopada 2022 r.