W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej pożegnaliśmy absolwentów. Po wakacjach uczniowie rozpoczną naukę w szkołach średnich.

Najlepsi uczniowie, który w roku 2021/2022 roku osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce lub zdobyli wyróżnienia w konkursach co najmniej na szczeblu wojewódzkim, otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Gminę Rudna. Uroczyście przekazano również sztandar szkoły uczniom klas siódmych. Był uroczysty polonez, piosenki, wiersze i pożegnania z ukochanymi nauczycielami.

– Naszym uczniom życzę, aby na swojej drodze spotkali samych dobrych ludzi, aby rozwijali swoje talenty i spełniali największe marzenia. Życzę również wypoczynku pełnego słońca podczas wakacji, a także abyście pełni energii rozpoczęli nowy rozdział w swoim życiu – mówił Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Uczniowie szkoły podstawowej w Rudnej otrzymają świadectwa ukończenia kolejnego roku szkolnego w piątek, 24 czerwca.