Podpisano umowy na prace konserwacyjne rowów melioracyjnych posadowionych na działkach stanowiących własność Gminy Rudna.

Rowy o łącznej długości 16 909 metrów bieżących zostaną oczyszczone w Brodowicach, Brodowie, Kliszowie, Miłogoszczy, Rudnej, Górzynie, Gwizdanowie, Bytkowie, Orsku, Radoszycach, Chobieni, Gawronach, Wądrożu, Mlecznie, Olszanach, Naroczycach, Rynarcicach i w obrębie ewidencyjnym Wysokie.

W ramach prowadzonych prac rowy zostaną oczyszczone z roślinności, dna rowów będą odmulone, a przepusty rurowe oczyszczone z namułu. Wszystkie znajdujące się w rowach śmieci czy kamienie zostaną uprzątnięte.

Łączna wartość podpisanych umów wynosi 155 968,52 zł