Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który zarządza komunalnym cmentarzem, remontuje kaplicę usytuowaną na terenie nekropoli. Prace powinny zakończyć się na początku września. 

Remont przechodzą obie ściany szczytowe. Od strony wejścia zostały już skute stare płytki i obecnie są kładzione nowe. Na tylnej ścianie szczytowej położono natomiast nową warstwę tynku. Ekipy skuły także stare płytki wokół okien i również tam wykonano nowe obramowanie z tynku oraz zamontowano nowe parapety.

Na stopniach schodów przy tylnej ścianie ułożone zostaną betonowe obrzeża i kostka betonowa. Wewnątrz, po usunięciu rys skurczowych, ściany kaplicy zostaną pomalowane. Wszystkie prace powinny zakończyć się na początku września.

Mimo prowadzonych prac, kaplica nie jest wyłączona z użytkowania.