Gmina Rudna skorzystała z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Z programu skorzystało 16 gospodarstw z terenu Gminy Rudna oddając łącznie
17,595 ton odpadów.
Koszt realizacji zadania to 8 912,22 zł brutto.