Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza aż 6 naborów wniosków o przyznanie pomocy dla obszarów wiejskich. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się już 21 marca 2022 r.

Mieszkańcy Gminy Rudna mogą skorzystać z dotacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki uzyskane w ramach projektu będą wspierać m.in. rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, rozwój produktów i usług lokalnych oraz przedsiębiorczości, a także ochronę zabytków i działania związane z ochroną środowiska.

Spotkania informacyjne na terenie Gminy Rudna

Spotkanie dla osób zainteresowanych udziałem w naborach zostanie zorganizowane 18 marca 2022 r. w Centrum Kultury w Rudnej, w godz. 9:00-13:00.

Pełny grafik marcowych konsultacji w innych gminach dostępny jest tutaj – ZOBACZ.

Nabory, w których można składać wnioski

Poniżej przedstawiamy wszystkie otwarte nabory, w których można będzie brać udział.

NABÓR NR 1/2022 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ  w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 2/2022 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 3/2022 – TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKLANEGO  w  ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”  – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 4/2022 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia P III. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 5/2022 –  ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO w ramach przedsięwzięcia P V. „POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NR 6/2022 – WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH  w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA V. „POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ważne terminy

Termin przyjmowania wniosków we wszystkich naborach obowiązuje od 21 marca do 15 kwietnia 2022 r. (w ostatnim dniu do godz.13:00).

Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać na stronie lgdodra.pl.

Biuro Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich świadczy doradztwo i konsultacje w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Należy tylko wcześniej umówić się z doradcą pod nr tel: 509 347 189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl.