Gmina Rudna 174. producentom rolnym wypłaciła część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w łącznej kwocie 375 501,15 zł.

174. producentów rolnych z gminy Rudna ubiegało się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Pierwszy termin wypłaty dotacji minął w kwietniu.

– Warunkiem uzyskania zwrotu było złożenie wniosku do 28 lutego 2023 roku. Producent rolny musiał także przedstawić faktury VAT na zakup oleju napędowego, które zostały wystawione w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 roku – wyjaśnia Monika Regmunt kierownik referatu ds. budżetu, podatków i opłat UG Rudna.

Gmina Rudna producentom rolnym wypłaciła łącznie 375 501,15 zł.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczył dwa terminy wypłaty dotacji. Producentowi rolnemu, który złoży wniosek o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. dotacja będzie wypłacana w terminie 2 – 31 października 2023 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi: 132,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.