Gmina Rudna wypłaciła producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w łącznej kwocie 249 316,10 zł. O zwrot ubiegało się 170 wnioskodawców.

Warunkiem uzyskania zwrotu było złożenie wniosku w terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

Producent rolny musiał także przedstawić faktury VAT na zakup oleju napędowego, które zostały wystawione w terminie od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku.