Gmina Rudna wypłaciła producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w łącznej kwocie 256 114,75 zł. O zwrot ubiegało się 171 wnioskodawców.

Warunkiem uzyskania zwrotu było złożenie wniosku w terminie do 31 sierpnia 2021 roku. Producent rolny musiał także przedstawić faktury VAT na zakup oleju napędowego, które zostały wystawione w terminie od 1 lutego do 31 lipca 2021 roku.

Gmina Rudna jest gminą rolniczą. Aż 40% jej powierzchni stanowią tereny zagospodarowane rolniczo. W gminie jest ponad 800 gospodarstw rolnych, w których uprawiane są zboża, warzywa, owoce czy zioła.

W tym półroczu z możliwości zwrotu skorzystało 171 producentów rolnych.