Profilaktyka wczesnego wykrywania cukrzycy realizowana jest w przychodni zdrowia Cuprum-Med. Programem objęte są osoby czynne zawodowo w wieku od 35 do 56 lat.  

Pacjent ma wykonywane badanie glikemii z kropli krwi oraz mierzone ciśnienie krwi. Przeprowadzany jest również szczegółowy wywiad pielęgniarski z określeniem czynników ryzyka. Wszystkie zebrane dane są analizowane przez lekarza. Osoby, u których stwierdzono podwyższone ryzyko cukrzycy, kierowane są do dalszej diagnostyki dietetycznej, a następnie diabetologicznej.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w badaniach zapraszamy do przychodni w Rudnej lub Chobieni. Chęć skorzystania z programu można zgłosić przy okazji wizyty w ośrodku zdrowia, zapisy nie są wymagane. Z programu wyłączone są kobiety w ciąży.

Więcej informacji:

Przychodnia w Rudnej
Tel: 76 759-12-00, 76 754 46 10, 76 754 46 11

Przychodnia w Chobieni
Tel: 76 759 12 01