Przypominamy, że w Gminie Rudna prowadzona jest profilaktyka raka jelita grubego. Bezpłatne testy na krew utajoną są dostępne dla mieszkańców. Testy można odebrać w przychodni zdrowia w Rudnej oraz w przychodni zdrowia w Chobieni.

Jak wykonuje się badanie testem na krew utajoną?

Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbkę należy zwrócić wraz z wypełnioną ankietą. Próbka następnie trafia do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, gdzie zostaje poddana analizie.

Co daje test na krew utajoną?

Testy na krew utajoną w kale pozwalają szybko i bezboleśnie wykonać badanie, dzięki któremu zyskujemy informację o ewentualnych zmianach w obrębie jelita grubego. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego. Jeśli dadzą wynik pozytywny, trafiamy na kolejne badanie, już bardziej precyzyjne, jakim jest kolonoskopia.

Dla wielu pacjentów pozytywny wynik testu jest impulsem i motywacją do wykonania tego badania. W przypadku niepokojących zmian pacjent trafia na ścieżkę onkologiczną w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, zatem ma zagwarantowaną kompleksową opiekę onkologiczną.

Kto może skorzystać z testu na krew utajoną?

Teksty mogą odebrać:

  • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnie, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • osoby w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną

Więcej informacji pod nr tel. 76 759 12 00 oraz 76 759 12 01.