V edycja Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka będzie realizowana w szkołach podstawowych w Rudnej i Chobieni. Dzięki zajęciom młodzież nauczy się samobadania skóry oraz różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na skórze.

Program obejmuje edukację prozdrowotną oraz promocję zdrowego stylu życia młodzieży z klas 7 i 8 szkoły podstawowej w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów skóry, przede wszystkim czerniaka. Opracowany został scenariusz zajęć lekcyjnych oraz przygotowano materiały dla nauczyciela, prezentację multimedialną oraz materiały graficzne i filmowe do wykorzystania podczas lekcji.

Organizatorem programu jest Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym działając we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Na czerniaka choruje w naszym kraju coraz więcej osób. W 2020 roku w Krajowym Rejestrze Nowotworów zanotowano 4 356 nowych przypadków. W porównaniu do 1980 roku stanowi to wzrost o ponad 700%! Co ważne, późno rozpoznany czerniak znacząco zmniejsza szanse skutecznego leczenia. Na ponad 3 700 nowych przypadków w 2019 roku, 1 795 osób zmarło na ten nowotwór.

Na czerniaka można zachorować w każdym momencie życia. Przyczynami rozwinięcia się choroby są nadmierna ekspozycja na promieniowanie UVA i UVB zarówno słoneczne jak i sztuczne (solaria), oparzenia słoneczne w dzieciństwie i wieku młodzieńczym oraz wiek i płeć. Na zachorowanie bardziej narażone są kobiety, przy czym ryzyko wzrasta z wiekiem.