Wójt Gminy Rudna ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży do 18 roku życia z terenu Gminy Rudna na 2021 rok.

zęby dzieci Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w miejscowościach Rudna i Chobienia w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży do 18 roku życia z terenu Gminy Rudna w roku 2021.

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna,  do dnia 5 października 2021 r. do   godziny 15.30. Za termin zgłoszenia przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Urzędu Gminy Rudna.

Więcej informacji na stronie www.bip.rudna.pl w zakładce „Zamówienia niepodlegające ustawie – 2021 r.” oraz w Referacie  Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki pod numerem tel. 76 74 92 108.